svimost

Výhody členství

Možní zájemci o spolupráci s Hispánsko-českou obchodní komorou:

 • Společnosti hledající databázi hispánsko-českých ekonomických kontaktů
 • Společnosti či fyzické osoby mající zájem rozvíjet si svou aktuální síť kontaktů společností z obou zemí (popřípadě ti, kteří mají zájem dostat se na španělský/český trh prostřednictvím CCHC).
 • České společnosti spojené se Španělskem a naopak (pobočky, společnosti, firmy, prodejci, dodavatelé, distributoři, aj.)
 • Veřejné či soukromé subjekty hledající moderátora pro obchodní záležitosti vztahující se k oběma zemím.

Výhody členství

Networking

 • Ulehčení vstupu na španělský/český trh
 • Možnost přístupu do naší jedinečné bilaterální sítě
 • Možnost rozvíjení obchodu v různých sektorech jak ve Španělsku tak v České republice
 • Možnost přístupu do naší interní databáze kontaktů
 • Rozšíření si sítě kontaktů a možnost seznámit se s podstatnými osobami vhodnými pro Vaši společnost
 • Přístup ke klíčovým institucím ve Španělsku a České republiceÚčast na různých akcích pro podnikatele pořádaných CCHC ((konference, recepce, setkání podnikatelů z jednotlivých
 • sektorů – fóra pořádaná k výměně zkušeností, kontaktů a novinek týkajících se vývoje obchodu mezi Českou republikou a Španělskem).
 • Účast na aktivitách organizovaných Evropskými obchodními komorami ve Španělsku

Propagace a aktuality

 • Zvýšení viditelnosti Vaší společnosti v hispánsko-české sféře
 • Propagace Vaší společnosti na našich webových stránkách, sociálních sítích a v měsíčním Newsletteru
 • Publikace pracovních nabídek a poptávek
 • Propagace Vaší speciální nabídky ostatním členům CCHC a veřejnosti
 • Podpora při organizaci reklamních aktivit či prezentací Vašich produktů/služeb

Mezinárodní služby

 • Aktuality a informace o španělském/českém trhu a sektoru, který Vás zajímá
 • Informační databáze, kontakty a seznamy společností dle požadovaných konkrétních sektorů
 • Právní, finanční a obchodní poradenství zdarma či za zvýhodněných podmínek
 • Poradenství při vyřizování nezbytné dokumentace před zahájením Vaší aktivity ve Španělsku či v České republice
 • Výběr, výrobců, dodavatelů a velkoobchodníků pro dovozce
 • Výběr obchodních partnerů a distributorů pro vývozce
 • Účast na mezinárodních veletrzích jak v České republice tak ve Španělsku
 • Nabídka prostor pro obchodní jednání

Více nabízených služeb

Výhody VIP členů

 • Aktivní partner komory
 • Přednostní právo na členství v představenstvu komory
 • Status partnera komory na událostech a dalších činnostech komory
 • Přednostní právo při organizaci událostí za účelem publikace
 • Maximální publicita a propagace VIP členů na webových stránkách CCHC (rotující loga), sociálních sítích CCHC, v měsíčním Newsletteru CCHC a v propagační korespondenci CCHC  (loga, jejich aktivity, aktuality, nabídky a poptávky).
 • Pozvánky na speciální akce exkluzivně pro tuto členskou kategorii
 • Služby CCHC zdarma či za zvýhodněných podmínek

Tarify

Roční příspěvky 2021

Stálý kurz – 25 CZK / 1 EUR

VIP členové 1 000 € 25 000  Kč
Obchodní společnosti 500 € 12 500 Kč
Fyzické osoby* 300 € 7 500 Kč

*Možnost uhrazení členského příspěvku trimestrálně (75 EUR / 1875 CZK)

Zvýhodnění (není určeno VIP členům):

1. Obecné zvýhodnění 50% z roční kvóty.

Obecné zvýhodnění v prvním roce členství v CCHC dosahuje výše 50%, v druhém roce 20% a od třetího roku se roční kvóta hradí v plné výši.

Obecné zvýhodnění je určeno pro:

 • Start Up (společnost/podnikání založeno před méně než 3 lety)
 • Podnikatel (mladší 35 let)

2. Speciální zvýhodnění 50% z roční kvóty.

Speciální zvýhodnění je platné po celou dobu členství v CCHC.

Speciální zvýhodnění je určeno pro:

 • Všechny české firmy (či firmy, které jsou vázány na Českou republiku buďto svými produkty či službami) na území Španělska, které mají sídlo mimo autonomní oblast Madrid.

V případně Vašeho zájmu stát se součástí CCHC, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: madrid@cchc.eu či na tel.: (+34) 913 508 680. Vzápětí se s Vámi spojíme, abychom se seznámili s profilem Vaší společnosti a identifikovali tak naše společné oblasti zájmu.