branaall

Služby

Hispánsko-česká obchodní komora nabízí své služby za účelem podpory a rozvoje vzájemné obchodní i kulturní spolupráce v hispánsko-českém prostředí. Komora poskytuje své služby s osobním přístupem a konkrétním řešením specifického požadavku každého klienta, využívajíc odborné podpory svých členů specialistů v různých oblastech.

Poradenství a konzultace v obchodních otázkách

Česká republika a Španělsko jsou členskými státy Evropské Unie, jež představují velký potenciál k vzájemnému obchodování. Díky naší znalosti české i španělské obchodní kultury, kontaktům a možnostem přímo komunikovat s Vašimi potenciálními klienty či obchodními partnery, můžeme nabídnout svým členům a klientům praktické obchodní poradenství.

Českým i španělským společnostem poskytujeme rady a asistenci zejména v obchodních, ekonomických i právních otázkách a dále nabízíme zpracování různorodých obchodních studií.

Informační databáze, kontakty a rozvoj obchodních sítí

Jedním z hlavních cílů Komory je podpora kontaktů a vzájemných vztahů mezi členy a významnými zástupci z prostředí obchodních společností jak v České republice, tak ve Španělsku. Z tohoto důvodu CCHC zahrnuje do své databáze společnosti a odborníky, jež mají zájem o uvedení jejich výrobků a služeb na nové trhy. Disponujeme rozsáhlou více odvětvovou informační databází, díky které můžeme poskytnout informace a kontakty na naše členy i jiné společnosti nebo Vám můžeme pomoci najít vhodné obchodní partnery, jednatele, vývozce či dovozce, distributory, klienty apod. Naší informační databázi průběžně aktualizujeme a poskytujeme z ní informace, jež si náš člen či klient vyžádá. Každá informace i kontakt je vždy předem ověřená, což je zajisté přidanou hodnotou našich služeb.

Účast na námi pořádaných festivalech a jiných akcích

Hispánsko-česká obchodní komora organizuje v průběhu celého roku festivaly, setkání, konference a jiné události, které jsou skvělou příležitostí pro naše členy a spolupracovníky, aby navázali či upevnily své kontakty s ostatními obchodníky či případně klienty. Dále také spolupracujeme s mnohými institucemi (Velvyslanectví České republiky v Madridu, CzechTrade, CzechTourism, České centrum v Madridu, CzechInvest, Klub Čechů a Slováků v Madridu, ICEX, a další), se kterými spolupořádáme různorodé události. Navíc pro naše členy nabízíme účast na různě zaměřených setkáních a na prestižních událostech pořádaných Evropskými obchodními komorami ve Španělsku, kterými jsme součástí.Členové CCHC se například mohou aktivně účastnit Komorou pořádaného Wine Festivalu v Praze, jehož cílem je představit španělské produkty a víno. Dále Vám můžeme pomoci s organizací Vaší účasti na jakémkoli festivalu v České republice i ve Španělsku. Pravidelně informujeme o akcích, kterých se naši členové mohou účastnit, prostřednictvím našich Newsletterů, webových stránek a Facebooku.

Obchodní management

Ne vždy malé a středně velké obchodní společnosti disponují prostředky, aby mohly se svými obchodními partnery komunikovat v jejich rodném jazyce. Proto nabízíme našim členům a klientům po omezenou dobu službu tlumočníka a prostředníka v obchodních vztazích. V rámci obchodního managementu nabízíme sdělování a tlumočení otázek a odpovědí mezi Vámi a Vaším obchodním partnerem či klientem, domlouvání pracovních schůzek, organizace návštěv, překlady, vedení spisů, emailové komunikace, přípravu předběžných rozpočtů apod.

Překladatelství

Nabízíme překlady a odborné revize dokumentů i propagačního materiálu, jako například letáků, internetových stránek nebo katalogů. Věříme, že kvalitní propagační materiál je klíčem k úspěšnému předání informací o Vaší společnosti, produktech a službách, a právě proto nabízíme překladatelské služby týkající se především zviditelnění Vaší společnosti.

Publikace článků a aktualit

Prostřednictvím webových stránek Hispánsko-české obchodní komory publikujeme články a aktuality, které jsou spojeny nebo se dotýkají aktivit a zájmů našich členů. Dále v našem Newsletteru, na našich stránkách a na Facebooku publikujeme informace a články o činnostech CCHC a našich členů. Samozřejmě informujeme i o významných aktualitách z hispánsko-českého obchodního a kulturního prostředí.

Propagace Vaší společnosti

Vzhledem k tomu, že je CCHC obchodní a společensko-kulturní platformou, nabízíme propagování a zviditelnění Vaší společnosti skrze naší Komoru, zejména prostřednictvím našich internetových stránek a také formou reklamy na námi pořádaných akcích. Aktivně se podílíme na propagaci výrobků a služeb našich členů a umísťujeme jejich nabídky ve všech komunikačních médiích, které. Máme k dispozici. Nabízíme možnost reklamy na akcích pořádaných obchodní komorou a zároveň můžeme zaštítit vybrané akce našich členů logem komory a s tím související kvalitou. Každého nového člena představujeme. V našich komunikačních materiálech a publikujeme rozhovory se členy na odborná témata.

Konferenční místnosti

Nabízíme k dispozici konferenční místnosti v místě sídla naší Komory, které jsou určené zejména pro Vaše obchodní schůzky, pohovory, tematické konference, prezentace Vašich produktů a služeb apod. Místnosti jsou moderní, plně vybavené a s internetovým připojením.

Nabídka a poptávka práce

Nabízíme možnost konzultace v personálních otázkách a zveřejnění nabídek a poptávek práce v naší síti. Pomáháme se získáním referencí ohledně firem i uchazečů as organizací pohovorů.

Aktuality z hispánsko-českého prostředí

Našim členům poskytujeme informace nejen o veškerých aktivitách Hispánsko-české obchodní komory, ale také o zákonech, právech a pokroku bilaterálního obchodu.

Zpoplatnění nabízených služeb

S ohledem na skutečnost, že potřeby každé společnosti a klienta jsou odlišné, nejsme schopni stanovit fixní ceník za námi nabízené služby. Z tohoto důvodu vždy individuálně oceňujeme požadovanou službu s přihlédnutím zejména k počtu hodin strávených nad danou službou, odbornosti a hodnotě poskytnuté služby. Vždy našim klientům sdělujeme i předběžný rozpočet a během výkonu práce průběžně informujeme o naší činnosti a postupech.