Pracovní stáž v Hispánsko-české obchodní komoře

Hledáte pracovní stáž ve Španělsku, kde byste si mohli zlepšit svoji španělštinu, naučit se něco nového a podpořit svůj osobní rozvoj a kariérní růst? Bylo by nám ctí počítat s vámi v našem týmu. Máte-li zájem být součástí Hispánsko-české obchodní komory a obohatit ji tak vašimi kreativními nápady, neváhejte a napište nám. Nabízíme vám možnost rozvinout si vaše znalosti nabité během předchozího studia a získat nové pracovní zkušeností.

Hispánsko-česká obchodní komora je soukromým neziskovým sdružením podnikatelů se sídlem v Madridu a pobočkou v Praze a ve Valencii. Naší vizí je podněcovat oboustranné vazby mezi Českou republikou a Španělskem, a tím napomáhat ke sblížení a upevnění česko-španělských obchodních a kulturních vztahů.

Hispánsko-česká obchodní komora spolupracuje s různými hispánsko-českými institucemi (Velvyslanectví České republiky v Madridu, agentura pro rozvoj průmyslu a obchodu CzechTrade, CzechTourism, Česke Centrum v Madridu, CzechInvest, a další) a také je součástí sdružení Evropských obchodních komor ve Španělsku, které je tvořeno ze čtrnácti komor z šestnácti různých evropských zemí.

Vzhledem k tomu, že komora je neziskovým sdružením a disponuje tak omezenými zdroji, není možné studenty nijak finančně odměnit. Nicméně studentům, kteří by o tuto stáž měli zájem, můžeme nabídnout velice pestrou a zajímavou praxi a možnost zdokonalit se ve španělském jazyce.

PODMÍNKY PRACOVNÍ STÁŽE:

 • Doba trvání: minimálně 3-4 měsíce (lze přizpůsobit)
 • Odměna: pracovní stáž bez nároku na odměnu
 • Pracovní doba: po – pá, 10:00 – 18:00 (lze přizpůsobit)
 • Nezbytné jazykové znalosti:
  • čeština (není-li rodným jazykem, je nezbytná úroveň C1 či vyšší – jak ústně tak písemně)
  • španělština (není-li rodným jazykem, je nezbytná úroveň B2 či vyšší – jak ústně tak písemně)
  • angličtina – vhodná, ale ne nezbytná
 • Náplň činnosti:
  • Student se bude podílet na veškerých činnostech komory, ať už se jedná o administrativní práce, či o organizaci událostí a akcí pořádaných či spolupořádaných komorou (vše zejména ve španělštině).
  • administrativní práce a překlady
  • správa a aktualizace kontaktů
  • vyhledávání ekonomických a obchodních informací
  • příprava či aktualizace odborných zpráv/posudků
  • vyhledávání aktualit v oblasti ekonomiky, obchodu a sepis tiskových zpráv
  • sepis dopisů, korespondence a jiných dokumentů ve španělštině i v češtině
  • spolupráce při organizaci akcí komory (semináře, snídaně, veletrhy, atp.)
  • účast na událostech organizovaných partnerskými institucemi
  • správa a aktualizace webových stránek a sociálních sítí
  • Vyžaduje se samostatnost, spolehlivost, zodpovědný přístup a flexibilita.

KONTAKT:

V případě jakéhokoliv dotazu, se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás. Máte-li zájem o nabízenou pracovní stáž, zašlete nám e-mail se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem (obojí jak v českém tak španělském jazyce) na: madrid@cchc.eu a secretaria@cchc.eu.

VYŽADUJEME:

Student musí prokázat, že je pojištěný pro případ jakékoli škody, kterou by mohl způsobit, či zdravotní újmy, která by se mu mohla přihodit v průběhu jeho pobytu ve Španělsku.