vallen

HISTORIE A SOUČASNOST OBCHODNÍ KOMORY

Hispánsko-česká obchodní komora vznikla v roce 2013 z iniciativy bývalého Velvyslance České Republiky ve Španělsku Karla Berana a skupiny španělských a českých podnikatelů. Od té doby do komory vstoupili nové obchodní společnosti a podnikatelé s vazbou k jedné ze dvou zmíněných zemí. Stali jsme se nástrojem k překlenutí socio- ekonomických a kulturních rozdílů mezi Španělskem a Českou Republikou. Jsme soukromá nezisková organizace se sídlem v Madridu a pobočkou v Praze a ve Valencii. Jsme součástí sdužení Evropských obchodních komor ve Španělsku a dohromady tak reprezentujeme zájmy více jak 6,000 obchodních společností.

VIZE

 • Podněcovat oboustranné vazby mezi Španělskem a Českou Republikou a tím napomáhat k rozvoji španělsko- české společnosti bez bariér.

MISE

 • Vyhledávat příležitosti k navázání nových obchodních vztahů.
 • Být podnikatelským Klubem s výhodami, které opravdu stojí za to a kde vlastní členství je pro každého člena výrazem kvalitní volby a prestiže.
 • Otevřít dveře dialogu se státními institucemi.
 • Poskytnout zázemí členům pro osobní rozvoj a dobré podmínky k rozvoji obchodních vztahů.

NAŠE HODNOTY

 • Pevně věříme v synergii.
 • Pracujeme seriózně, diskrétně, poctivě, s respektem a profesonalitou, abychom získali důvěru každého člena.
 • K zodpovědnosti se stavíme čelem.
 • Vážíme si loajality a přátelství.
 • Jsme nadšeni novými projekty.
 • Přinášíme inspiraci.
 • Uctíváme dokonalost.

NA NAŠICH ČLENECH NÁM ZÁLEŽÍ

Chceme, aby všichni naši členové měli vždy možnost využít kvalitních služeb za zvýhodněných podmínek. Proto přicházíme s exklusivními nabídkami, slevami a zajímavostmi určené pouze členům komory.