CASTILLA-LA MANCHA, EPICENTRO INDUSTRIAL DE LA NUEVA ECONOMIA

Hispánsko-česká obchodní komora se dne 19. února zúčastnila konference „Castilla-la Mancha, Epicentro Industrial de la Nueva Economía“, která se konala v Club Financiero Gennova v Madridu. Událost organizoval IPEX (El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha) s cílem informovat o současném stavu a potenciálu růstu ekonomiky, investic a inovací v regionu Castilla-la Mancha.

Dle slov María Jesús Fernández, výkonné ředitelky ICEX – Invest in Spain, je Španělsko po Spojených státech a Velké Británii třetí na světě v množství zahraničních investic do projektů na zelené louce. Jejich růst je připisován zejména obchodnímu klimatu, velikosti trhu a cestovnímu ruchu.

Ministryně hospodářství a zaměstnanosti Castilla-la Mancha, paní Patricia Franco, zdůraznila význam této autonomní oblasti, jejíž růst zahraničních investic se od roku 2015 šestinásobně zvýšil a Castilla-la Mancha by měla mít veškeré předpoklady, aby se stala ideálním místem pro zahraniční investice a epicentrem nové ekonomiky. Její předností je zejména výhodné umístění, jelikož je obklopena sedmi regiony s více než 60 % španělské populace, a prvotřídní komunikační síť.

Mezi strategické sektory patří odvětví logistiky, které rychle roste a přitahuje zájem velkých společností, jako je Amazon, FM Logistics atd.Jedním z hlavních ekonomických motorů regionuse stává letecký sektor, ve kterém Castilla-La Mancha zaujímá třetí místo a zaznamenává největší růst v leteckém průmyslu ve srovnání s ostatními regiony ve Španělsku. Velmi důležité jsou také obnovitelné zdroje a agropotravinářské odvětví, které nabízí mnoho atraktivních příležitostí k investování.

Plán do budoucna sestává z finančního rozvoje, investic, inovací, podmínek podnikání a očekává se udržitelný růst a vytvoření oběhové ekonomiky, kterou Castilla-La Mancha usilovně buduje od roku 2017.