svimost

Výhody členství

 • Pozvánky na akce pořádané pro podnikatele naší komorou a dalšími obchodními komorami (konference, recepce, setkání podnikatelů z jednotlivých sektorů – fóra pořádaná k výměně zkušeností, kontaktů a novinek týkajících se vývoje obchodu mezi Českou republikou a Španělskem).
 • Zveřejnění informací o Vaší obchodní společnosti na webových stránkách komory.
 • Podpora Vaší společnosti ze strany komory při vytváření sítě kontaktů s podnikateli z obou zemí a s ostatními obchodními komorami.
 • Zveřejnění Vašich vlastních speciálních nabídek ostatním členům komory.
 • Exkluzivní nabídky (nabídky a slevy pro další členy).
 • Zveřejnění zpráv a událostí o Vaší společnosti na našich webových stránkách, komora může zaštiťovat Vaši firemní akci.
 • Zveřejnění volných pracovních míst ve Vaší společnosti na webových stránkách komory.
 • Výběr výrobců, dodavatelů a velkoobchodníků pro dovozce.
 • Výběr zástupců a distributorů pro vývozce.
 • Asistence při obchodních a logistických jednáních v obou zemích.
 • Aktuální přehled mezinárodních veletrhů v obou zemích.
 • Zasedací místnost.

Výhody VIP členství

 • Aktivní partner komory.
 • Status partnera komory při akcích a dalších činnostech komory.
 • Maximální publicita a propagace VIP členů na webových stránkách obchodní komory (rotující loga) a jejich firemních novinek a událostí.
 • Pozvánky na exkluzivní akce pořádané pro VIP členy.

Koho může zajímat členství v CCHC

 • České společnosti s vazbou na Španělsko a naopak (dodavatelé, distributoři, dceřiné společnosti, pobočky společností, jinak zúčastněné společnosti).
 • Společnosti hledající síť obchodních kontaktů v česko-španělském prostředí nebo společnosti, které si chtějí rozšířit stávající obchodní kontakty v obou zemích či společnosti, které na sebe chtějí členstvím v CCHC upozornit.
 • Veřejné i soukromé subjekty, které potřebují zprostředkovat obchodní záležitosti vztahující se k těmto dvěma zemím.

Tarify

Roční příspěvky od roku 2018

pevný kurz – 25 CZK/EURO

VIP členové 1 000 € 25 000  Kč
Obchodní společnosti 500 € 12 500 Kč
Podnikatel – OSVČ* 300 € 7 500 Kč
Nepodnikatel* 300 € 7 500 Kč
Zvýhodnění 1. rok  50% 50%
Zvýhodnění 2. rok 20% 20%

 Zvýhodnění je určeno pro:

 • Start Up – společnost existující/podnikatel fungující méně než 3 roky nebo podnikatel mladší 35 let
 • Nepodnikatelé

Zvýhodnění není určeno pro VIP členy

 

*Možnost čtvrtletní platby členství předplacením poměrné částky  (75 € / 1875 Kč)